Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny nieruchomości?
Wycena nieruchomości - potrzebne dokumenty:

Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny nieruchomości?

Do wyceny nieruchomości niezbędna jest szczegółowa dokumentacja.

W zależności od rodzaju wycenianych praw oraz celu wyceny lista dokumentów może się znacząco różnić. W przypadku każdej wyceny rzeczoznawca majątkowy indywidualnie wskazuje potrzebne materiały źródłowe. Listę dokumentów dla przykładowych nieruchomości przedstawiamy w kolumnie obok.

Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny nieruchomości?


Nieruchomość lokalowa:

 • księga wieczysta,
 • umowa przedwstępna/ostateczna sprzedaży,
 • rzut lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni (w przypadku spółdzielczego/lokatorskiego prawa do lokalu).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • księga wieczysta,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jesli brak planu,
 • decyzja o warunkach zabudowy terenu,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych,
 • decyzje środowiskowe.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • j/w,
 • wypis z rejestru budynków,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania,
 • aktualne przeglądy techniczne budynku,
 • książka obiektu budowlanego,
 • dokumentacja techniczna istniejących obiektów w tym projekt budowlany,
 • zestawienie umów najmu,
 • kosztorys/budżet (w przypadku inwestycji w trakcie realizacji).

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl