Operat szacunkowy nieruchomości

Operat szacunkowy nieruchomości » Warszawa » Radom

Rzeczoznawca majątkowy sporządza wycenę na piśmie w formie operatu szacunkowego. Tego rodzaju opinia o wartości wykonana dla konkretnego celu jest ważna 12 miesięcy.

Ważność operatu może być wydłużona do 24 miesięcy w przypadku, gdy nie wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych oraz czynniki związane z nieruchomością i rynkiem nieruchomości. Operat szacunkowy wykonany jest ściśle według sposobów, formy i treści określonych w przepisach prawa oraz standardach zawodowych rzeczoznawców. Możliwa do przyjęcia w operacie szacunkowym metodologia w zakresie podejścia, metody i techniki wyceny, czy niezbędna forma i treść, którą powinien zawierać operat szacunkowy określone są w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu dotyczącym wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Źródłem przygotowania operatu szacunkowego są standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych wskazane przez odpowiednie ministerstwo, Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz zagraniczne organizacje jak np. TEGoVA i RICS. Operat szacunkowy wymagany jest np. przez banki komercyjne dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

 

Operat szacunkowy nieruchomości » Warszawa - Radom

Rzeczoznawca majątkowy uprawniony jest również do sporządzania innych dokumentów niebędących operatem szacunkowym, których zakres obejmuje określenie wartości majątku, analizy rynku nieruchomości itp. Przykładem takich raportów mogą być:

  • opinia i doradztwo dotyczące rynku nieruchomości,
  • analiza opłacalności inwestowania w nieruchomości,
  • analiza skutków uchwalenia miejscowego planu lub jego zmiany,
  • opinia dotycząca określenia wartości bankowo-hipotecznej na potrzeby banku hipotecznego,
  • opinia o wartościach nieruchomości innych niż rynkowa, np. wg. wskazań indywidualnego inwestora;
  • wycena nieruchomości określona na potrzeby przepisów ustawy o rachunkowości.

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl