Wycena domu jednorodzinnego

Wycena domu jednorodzinnego » Warszawa » Radom

Wycena nieruchomości mieszkaniowych obejmuje wycenę gruntów z zabudową jednorodzinną.

W takim przypadku wycena dotyczy gruntu wraz z budynkiem jednorodzinnym stanowiącym, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i  stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynku takim dopuszczone jest wyodrębnienie maksymalnie dwóch lokali o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Wycena domu jednorodzinnego najczęściej określana jest w podejściu porównawczym z uwzględnieniem występujących na lokalnym rynku transakcji nieruchomościami podobnymi. W wycenie powinny być uwzględnione wszystkie indywidualne cechy danej nieruchomości wpływające na wartość.

 

 

Wycena domu: Warszwa - Radom

 

Wyceny gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą być sporządzane dla wielu potrzeb.

Jednym z najczęściej występujących celów jest zabezpieczenie wierzytelności w banku. Ponadto wyceny mogą być sporządzane dla potrzeb podziału majątku, egzekucji, wywłaszczenia itd. W zależności od celu i stanu nieruchomości do wyceny wymagana jest odpowiednia dokumentacja źródłowa indywidualnie wskazywana przez rzeczoznawcę w każdym przypadku. Podstawową jest jednak ta dotycząca oznaczenia i parametrów gruntu oraz istniejących naniesień na gruncie.

 

 

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl