Wycena gruntu

Wyceny gruntu / działki » Warszawa » Radom

Przedmiotem wyceny gruntu niezabudowanego może być prawo użytkowania wieczystego lub nieruchomość gruntowa stanowiąca prawo własności.

W obu przypadkach wycena dotyczy działki gruntu, która zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami stanowi niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej. Wycena może dotyczyć jednej lub wielu działek ewidencyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowią ciągły obszar gruntu położonego w granicach jednego obrębu. Ponadto grunt powinien być jednorodny pod względem prawnym i wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Wycena gruntu / działki najczęściej określana jest w podejściu porównawczym z uwzględnieniem występujących na lokalnym rynku transakcji nieruchomościami podobnymi. W wycenie powinny być uwzględnione wszystkie indywidualne cechy gruntu wpływające na wartość.

 

 

Wycena gruntu, działki: Warszawa - Radom

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl