Wycena mieszkania

Wycena mieszkania » Warszawa » Radom

Jedną z najczęściej występujących wycen nieruchomości mieszkaniowych są wyceny lokali mieszkalnych.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, wycena dotyczy samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami i powierzchniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. Pomieszczeniami i powierzchniami przynależnymi może być np. komórka lokatorska, balkon, loggia, miejsce postojowe, ogródek, strych. W przypadku lokali mieszkalnych wycena może dotyczyć również spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu uregulowanych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wycena mieszkania najczęściej określana jest w podejściu porównawczym z uwzględnieniem występujących na lokalnym rynku transakcji nieruchomościami podobnymi. W wycenie powinny być uwzględnione wszystkie indywidualne cechy lokalu mieszkalnego wpływające na wartość.

 

 

Wycena mieszkania: Warszawa - Radom

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl