Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych » Warszawa – Radom

Nieruchomości komercyjne to największy wolumen wśród wszystkich wycen.

Szeroki zakres tego rodzaju nieruchomości, wielkość i ich znaczenie sprawiają, że nieruchomości komercyjne mają największy udział w rynku. Do nieruchomości komercyjnych mogą być zaliczone grunty zabudowane budynkami będącymi przedmiotem wynajmu, czyli generujące dochód oraz te które mogą przynosić dochód z ich wynajmu. Do nieruchomości komercyjnych możemy zaliczyć zarówno typowe nieruchomości biurowe, magazynowe, produkcyjne, handlowe, usługowe czy obiekty mieszkalne na wynajem jak i nieruchomości specjalistyczne jak np. stacje paliw. Do wyceny nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z ich wynajmu najczęściej stosowane jest podejście dochodowe zakładające, że potencjalny nabywca zapłaci cenę za nieruchomość będącą wynikiem wielkości dochodu jaki jest możliwy do uzyskania z tej nieruchomości. W procesie wyceny uwzględnia się obowiązujące umowy najmu/dzierżawy oraz przyszłe rynkowe przepływy dochodów z wynajmu lub z działalności prowadzonej na nieruchomości.

 

Wycena nieruchomości komercyjnych - Warszawa

 

W wycenie uwzględnia się również inne istotne parametry jak np. wielkość pustostanów, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty dotyczące utrzymania i wynajęcia powierzchni niewynajętej, stopy dyskonta i kapitalizacji. W przypadku mniejszych nieruchomości, gdzie nie obowiązują umowy najmu i przewidywany jest stały dochód w przyszłości stosowana jest uproszczona technika wyceny – kapitalizacji prostej. W przypadku największych nieruchomości biurowych czy handlowych z bardzo dużą ilością najemców, różnym okresem i warunkami umów najmu, stosuje się złożone modele wyceny dyskontowania przyszłych strumieni dochodów z wieloletnim okresem prognozy.

Wycena nieruchomości komercyjnych najczęściej wykonujemy ją na zlecenie osób prawnych do celów sprawozdania finansowego, sprzedaży, aportu, wewnętrznych rozliczeń, inwestycyjnych, zabezpieczenia wierzytelności itd.

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl