Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego

Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego » Warszawa – Radom

Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego dla banku wymaga przygotowania operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy wykonywany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Nieruchomość można obciążyć prawem określonym jako hipoteka, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to do kogo należy prawo własności. Powyższe obciążenie dotyczy zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, która wynika z określonego stosunku prawnego.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. To znaczy, że podmiot na rzecz którego ustanowiono hipotekę, nie może władać nieruchomością jak właściciel – przysługuje mu jedynie prawo do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości swoich roszczeń w przypadku niespłacenia długu.

Hipoteka daje wierzycielowi hipotecznemu możliwość dochodzenia zaspokojenia z obciążonej nieruchomości. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego może nastąpić tylko w drodze egzekucji.

Hipoteka jest zaliczania do zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności. Może ją ustanowić zarówno dłużnik osobisty, jak i osoba trzecia. W innym celu niż zabezpieczenie hipoteka nie może być ustanawiana.

 

 

Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl